El manteniment correcte del sistema d’aire acondicionat i caefacció garanteix una temperatura agradable al conductor i passatgers, conducció més relaxada i segura, sen polen i olors desagradables.Avui dia l’aire acondiconat es una part de la majoria de cotxes, s’ha de controlar periodicament i netejar, les male olors son produides per bacteris i fongs, hem de procurar que no entri aire brut de l’exterior.Els vehicles amb aire acondicionat haurian de reviasar com a minim un cop l’any el seu funcionament per un taller especialitzat, amb els anys han evolucionat i han passat a sistemas de climatitzadors automatics i complexos. A Garatge jCA dispossem dels mitjans i coneixements per poguer mantenir i reparar.

Consell

Encara que sigui hivern i no fem servir l’aire acondicionat, es recomanable de possar amb marxa com a minim un cop al mes, afavoreix els greixatge periodic de tots els components,