És l’element encarregat d’eliminar la calor generada pel rodament i la combustió del motor, ja que quan està en funcionament el motor arriba a temperatures de més de 700 °C. A causa d’aquest escalfament es fa necessari un sistema que refrigeri les seves peces.

Aquest sistema de refrigeració és tot un circuit que porta un líquid especial capaç de suportar aquestes altíssimes temperatures.

Quin manteniment requereix?

Aquest sistema també necessita una substitució periòdica, que segons recomanen els fabricants de vehicles s’hauria de fer com a mínim cada dos anys.

En fer aquest servei hem de tenir en compte el tipus de líquid refrigerant que porta cada motor, atès que els darrers motors fabricats necessiten un tipus d’anticongelant de tecnologia orgànica, ja que els elements que formen el motor tendeixen a ser aluminis i altres productes susceptibles de corrosió.

A Garatge JCA disposem del servei de canvi de circuit de refrigeració amb màquines especialitzades que estan preparades per fer aquest servei amb rapidesa (quinze minuts) i assegurant un sistema de reciclatge net i higiènic.