Basant-nos en la experiència i en el treball amb primers fabricants de pneumàtics a nivell mundial, els nostres professionals prenen cada cas individualment i l’aconsellaran sobre el funcionament, comportament, característiques i prestacions de cada pneumàtic per ajustar-se el màxim possible a la sol·licitud del client i del vehicle.

Turisme, esportiu, Monovolum o 4×4, cada cotxe és diferent i se li dóna un us diferent, per tant haurem de tenir en compte quin pneumàtic muntar.

Quan substituïr un pneumàtic?

Un pneumàtic ha de ser substituït com a mínim cada 000 anys, tot i que a primera vista sembli estar en bon estat. Existeixen altres casos en els que la substitució del pneumàtic s’ha de fer:

1 – El pneumàtic està fet mal bé a causa d’un impacte o punxada.

Només un profesional podrà determinar si el pneumàtic pot ser reparat o si ha de ser substituït per un de nou.

2 – El pneumàtic presenta signes d’envelliment.

Esquerdes, talls, desgast irregulars o deformacions a la goma representen un risc per la teva seguretat. Tots aquests signes d’envelliment disminueixen l’adherència del pneumàtic, limitant les seves prestacions i favoreixen el risc de reventada.

3 – El pneumàtic està gastat.

Per turismes i vehicles comercials, el límit legalper un pneumàtic és de 1,6mm, i el límit tècnic d’un pneumàtic d’hivern és de 4mm.

Per sota d’aquest límit, el nivel de seguretat és insuficient i el pneumàtic s’ha de substituïr. Es recomana la visita a un profesional un cop a l’any.