Si s’encen un llum d’avis o avaria al cuadre d’instruments o a l’ordinador d’abord del seu vehicle a Garatge JCA estem preparats per poguer fer el seu diagnostic i reparacio el més rápid possible.Els cotxes cada dia portan més sitemas de confort(llums, alçavidres, clmatització) i seguretat (airbag, ABS, controls de tracció) o els diferents sistema d’injecció, anticontaminació, conectats amb xarxa. Cada vegada son més complexes de reparar, desde canviar una bombeta, controlar la pressió de las rodas i restejar.

Conèixer i diagnosticar aquets errors ens ajudarà a prevenir futures avaries electroniques i mecàniques del nostre vehicle, així com optimitzar i comprovar amb dades reals de uncionament tots els sitemes electronics i mecànics deel vehicle.

Peer poder oferir..i el mirllor servei, a Garatge JCA disposssem de la darrera teconologia i formació continuada en sistemes de cotrol i diagnosis de tot tipus de vehicles.

Consell

Si un vehicle ha d’estar aturat una llarga temporada es recomenable possar amb marxa perdiodicament per fer treballar els diferents sistemas i recuperació de la bateria.